Dame bunad

Bunader fra Kleopatra Bunadsaum

Kleopatra Bunadsaum har lang røynsle med å sy og tilpassa dei fleste typar bunader. Dette gjeld ny bunad, arv og bruktkjøp.
Me er óg forhandlar for Solhjell, og i det høvet kan me levera mange ulike bunader frå heile landet. Me fylgjer kunden frå første mål til siste prøving og er svært opptekne av kunden si fulle oppleving og ferdig produkt.
Vanlegvis er det ein time til mål og to prøvingar før levering.

Service og kvalitet er øvst på lista vår. Vår lange erfaring kjem deg tilgode slik at du kan setje saman akkurat DIN spesielle bunad!

Bunader me syr

Me syr både dame- og herrebunader med ulike identitetar frå heile vestlandet. Dei bunadene me syr er:

  • Nordhordlandbunad
  • Masfjordbunad
  • Fanabunad
  • Sognebunad
  • Hardangerbunad

Samt andre bunader i samarbeid med Solhjell Bunader

Kva rolle spelar identiteten?

Me hjå Kleopatra Bunadsaum ser på identitet som svært viktig i eit slikt plagg og me gjer vårt beste for å spegle kundens identitet i bunaden. Når me syr ein bunad gjer me vårt beste til å innfri kunden sine ynskjer på best mogeleg måte. Vår jobb er å råde, ikkje bestemme. Dette gjev både oss og kunden spelerom for den beste opplevinga og eit identitetsrikt resultat.

Kva forventar du av bunaden din?

Ein bunad skal passe godt og ikkje vere ubehageleg. Den skal være tilpassa eigaren og spegla kundens opphav og slekt. Likt eit plagg som skal vare generasjonar ut skal den vere av kvalitet og ha rom for regulering, både for å kunne eldast og for å tilpassast neste generasjon.

Omsying/Arv

Ein arvebunad er svært velkomen inn i våre hender slik at me kan tilpasse den til den nye eigar. Me møter fleire og fleire arvtakarar for bunader, gjerne frå besteforeldre, foreldre, tanter eller onkler, og nokon treng regulering eller omsying. Me er erfarne på desse felta og står gjerne disponible til å gjere bunaden perfekt til arvtakaren. Målet vårt er å ikkje måtte lage nye delar. Om det ikkje er nok sømrom vil me prøve å finne alternative løysinger. For dei som arvar bunad, gjer vi tilpassing på kvar enkelt plagg. Me oppmodar også kunden til å kjøpe ein oppbevaringspose der me broderer tidlegare og nåverande eigar sine namn og årstal for å bevara historia til bunaden. I samarbeid med gullsmedverkstad vert sølvet oppussa og framstår i ny glans!

Ring oss eller send ein e-post om du har spørsmål.

Våre leverandører